สอศ จัดตั้งสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด 77 จังหวัด ขับเคลื่อนนโยบายการอาชีวศึกษาสู่ภูมิภาค กระจายอำนาจให้เกิดความคล่องตัว อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ นสพ.พิมพ์ไทย

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
 Remember Me  
New User Registration
*Required field

The opportunity to serve, leadership development, World Citizenship, Business Development, Education, Personal Growth, Entertainment, Community, Friendship, fun.

Quick Links

Support

With enthusiastic employees and volunteers, we are ready to support you no matter any time.

© Copyright 2021 Embakasi Rotary Club